Whisky

Lượt xem: 2891
Whisky 29 th.11

Whisky (tiếng Anh, tiếng Pháp: Whisky, phát âm tiếng Việt như là Uýt-ky tại Ireland và phần lớn nước Mỹ là Whiskey) là một loại đồ uống có chứa cồn được…

Đọc thêm